Przejdź do treści

Spadek bez testamentu. Oto, jakie zasady dziedziczenia obowiązują w UK

27/02/2024 16:00
dziedziczenie ustawowe w UK

Kiedy umiera ukochana osoba, pieniądze są ostatnią rzeczą, o którą martwią się krewni. Jeśli jednak zmarły nie pozostawił testamentu, rodzina musi zmierzyć się z toną papierkowej roboty. W tym przypadku majątek (nieruchomość) musi zostać podzielony zgodnie z określonymi zasadami. Zasady te nazywane są dziedziczeniem ustawowym. Oto jak działają one w UK.
Czytaj także: Te warunki musi spełniać testament w UK. W innym wypadku nie będzie ważny

Dziedziczenie ustawowe w UK

Zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego dziedziczyć mogą jedynie osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim oraz niektórzy inni bliscy krewni. Jeśli ktoś sporządzi testament, ale nie jest on prawnie ważny, o sposobie podziału majątku również decydują zasady dziedziczenia ustawowego.

Małżonkowie i partnerzy cywilni

Małżonkowie lub partnerzy cywilni dziedziczą zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego tylko wtedy, gdy faktycznie pozostają w związku małżeńskim lub cywilnym w chwili śmierci. Tak więc, jeśli jesteś rozwiedziony lub jeśli twój związek partnerski został prawnie zakończony, nie możesz dziedziczyć zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Partnerzy, którzy rozstali się nieformalnie, nadal mogą dziedziczyć zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Partnerzy pozostający w konkubinacie (czasami błędnie nazywani partnerami „common law”), którzy nie byli ani w związku małżeńskim, ani w związku partnerskim, nie mogą dziedziczyć zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Jeśli pozostały przy życiu dzieci, wnuki lub prawnuki zmarłej osoby, a majątek jest wyceniany na ponad 322 000 GBP, partner będzie dziedziczył:

 • cały majątek osobisty i rzeczy należące do osoby, która zmarła, oraz
 • pierwsze £322,000 spadku, oraz
 • połowę pozostałego majątku.

W przypadku braku żyjących dzieci, wnuków lub prawnuków, partner dziedziczy:

 • cały majątek osobisty i rzeczy zmarłego oraz
 • całość spadku wraz z odsetkami od dnia śmierci.

Dzieci

Dzieci osoby zmarłej dziedziczą, jeśli nie ma żyjącego małżonka lub partnera cywilnego. Jeśli żyje partner, będzie on dziedziczył tylko wtedy, gdy majątek jest wart więcej niż określona kwota.

Dzieci – w przypadku braku żyjącego małżonka lub partnera cywilnego

Jeśli nie ma żyjącego partnera, dzieci osoby, która zmarła bez pozostawienia testamentu, dziedziczą cały majątek. Ma to zastosowanie niezależnie od wartości majątku. Jeśli jest dwoje lub więcej dzieci, majątek zostanie podzielony między nie po równo.

Dzieci – jeśli przy życiu pozostał partner

Jeśli przy życiu pozostał partner, dziecko dziedziczy spadek tylko wtedy, gdy majątek jest wyceniany na ponad £322,000. Jeśli jest dwoje lub więcej dzieci, dzieci będą dziedziczyć w równych częściach. Wszystkie dzieci zmarłego rodzica dziedziczą spadek w częściach równych. Dotyczy to również sytuacji, gdy rodzic ma dzieci z różnych związków.

Dziecko, którego rodzice nie są małżeństwem lub nie zarejestrowali związku partnerskiego, może dziedziczyć po rodzicu, który zmarł w wyniku śmierci testamentowej. Dzieci te mogą również dziedziczyć po dziadkach lub pradziadkach, którzy zmarli bezpotomnie.

Dzieci adoptowane (w tym pasierbowie, którzy zostali adoptowani przez swojego przybranego rodzica) również mają prawo do dziedziczenia zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Dzieci nie otrzymują spadku natychmiast. Otrzymują go, gdy

 • ukończą 18 lat, lub
 • zawrą związek małżeński lub partnerski poniżej tego wieku.

Do tego czasu spadkiem w ich imieniu zarządzają powiernicy.

Dziedziczenie ustawowe w UK. Wnuki i prawnuki

Wnuk lub prawnuk nie może dziedziczyć po spadkodawcy, chyba że:

 • ich rodzic lub dziadek zmarł przed spadkodawcą, lub
 • ich rodzic żyje w chwili śmierci spadkodawcy, ale umiera przed osiągnięciem przez dziecko wieku 18 lat, nie zawierając związku małżeńskiego ani związku partnerskiego.

W takich okolicznościach wnuki i prawnuki będą dziedziczyć równe części udziału, do którego uprawniony byłby ich rodzic lub dziadek.

Kto nie może dziedziczyć?

Następujące osoby nie mają prawa do dziedziczenia, gdy ktoś umiera bez pozostawienia testamentu:

 • partnerzy niepozostający w związku małżeńskim (czasami błędnie nazywani partnerami „common law”)
 • lesbijki lub geje niebędący w związku partnerskim
 • bliscy przyjaciele
 • opiekunowie

Jednakże, nawet jeśli nie możesz dziedziczyć zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, możesz ubiegać się w sądzie o świadczenia finansowe z majątku spadkowego.
Czytaj także: Coraz więcej osób w UK będzie zmuszonych do płacenia tego podatku. W ten sposób można go uniknąć

Co jeśli zmarły nie ma żadnych krewnych?

Jeśli nie ma żyjących krewnych, którzy mogliby dziedziczyć zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, majątek przechodzi na własność Królestwa. Jest to znane jako bona vacantia. Adwokat Skarbu Państwa jest wówczas odpowiedzialny za zajmowanie się spadkiem. ‘Korona’ może przyznawać dotacje ze spadku, ale nie musi się na nie zgadzać. Źródło: Citizensadvice.org.uk, PolishObserver.com

Tagi: