Przejdź do treści

How to wish someone a „Happy Birthday” in Polish

27/03/2024 11:38 - AKTUALIZACJA 27/03/2024 13:10
How To Say Happy Birthday In Polish

How to say Happy Birthday in Polish. Wishing a happy birthday is a special moment that requires thoughtfulness and sincerity. When it comes to wishing a happy birthday to a Polish person, there are certain customs to best keep in mind. By following them, you can make their birthday celebration even more meaningful and heartfelt.

How to say Happy Birthday in Polish

First and foremost, it is important to understand that birthdays are a significant occasion in Polish culture. Poles place a great deal of importance on celebrating birthdays with their loved ones and often go to great lengths to make the day special. Therefore, when wishing a happy birthday to a Pole, it is crucial to convey genuine warmth and sincerity in your message.

One common way to wish happy birthday to a Polish person is to send them a traditional birthday card. In Poland, birthday cards are a popular and meaningful way to express well-wishes and love for the recipient.

If you want to personally write them a message one of the most common ways to wish someone a happy birthday in Polish is to write „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!” This phrase translates to „All the best on your birthday!” and is a simple and effective way to convey your well-wishes. You can also write „Sto lat!” which translates to „One hundred years!” and is a traditional way to wish someone a long and healthy life on their birthday.

If you want to add an even bigger personal touch to your birthday wishes, you can also consider writing a longer birthday message in Polish. A very good choice would be to write a simple message like „Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!” which means “I wish you all the best on your birthday”.

10 suggestions for birthday wishes for Poles

You can also get creative and write a longer message expressing your love and appreciation for the birthday person. Here are 10 suggestions for great birthday wishes with translations into English that would undoubtedly add a huge personal touch:

1.     „W dniu Twoich urodzin, życzę Ci, aby każdy moment był jak ulubiona melodia, która gra w sercu i niesie ze sobą uśmiech, miłość i spokój. Niech każdy nowy dzień będzie wspaniałą nutą w symfonii Twojego życia.”
„On your birthday I wish you that every moment is like a favorite melody that plays in your heart and brings you smiles, love and peace. May each new day be a wonderful note in the symphony of your life.”

2.     „Wszystkiego najpiękniejszego w dniu Twojego święta! Niech ta wyjątkowa chwila będzie jak gwiazda na nocnym niebie — jasna, piękna i wskazująca drogę do nieskończonych możliwości.”
„Happy most beautiful day of your life! May this special moment be like a star in the night sky – bright, beautiful and pointing the way to infinite possibilities.”

3.     „W dniu Twoich urodzin, życzę Ci nie tylko szczęśliwych chwil i słodkiego tortu, ale również życia pełnego spełnienia, miłości i zdrowia. Niech spełnia się wszystkie Twoje marzenia!”
„On your birthday I wish you not only happy moments and sweet cake, but also a life full of fulfillment, love and health. May all your dreams come true!”

4.     „Wszystkiego wyjątkowego! Niech Twój nowy rok życia będzie jak pięknie napisana książka, w której każdy rozdział przynosi nowe, fascynujące przygody, a zakończenie zawsze jest szczęśliwe.”
„Happy special birthday! May your new year of life be like a beautifully written book, in which each chapter brings new and fascinating adventures, and the ending is always happy.”

5.     „Wszystkiego dobrego z okazji urodzin! Niech Twoje życie będzie jak piękny ogród, w którym każdy kwiat symbolizuje chwilę szczęścia i miłości, a każdy liść moment spokoju i spełnienia.”
„Happy birthday! May your life be like a beautiful garden, in which every flower symbolizes a moment of happiness and love, and every leaf a moment of peace and fulfillment.”

6.     „W dniu Twoich urodzin, życzę Ci, aby każda chwila była cenna, każdy dzień był wyjątkowy, a życie pełne nieskończonych możliwości. Jesteś jak diament — niepowtarzalna i cenna.”
„On your birthday, I wish you that every moment is precious, every day is special and life is full of endless possibilities. You are like a diamond – unique and precious.”

7.     „Niech Twój nadchodzący rok będzie pełen światła, jak promienie słońca na horyzoncie, które rozświetlają każdy dzień nadzieją i szczęściem. Sto lat!”
„May your coming year be full of light, like the rays of sunshine on the horizon that illuminate each day with hope and happiness. Happy Birthday!”

8.     „W dniu Twoich urodzin pragnę życzyć Ci, aby każdy dzień był jak strona w książce pełnej pięknych opowieści i inspirujących doświadczeń. Wszystkiego najlepszego!”
„On your birthday, I want to wish you that every day is like a page in a book full of beautiful stories and inspiring experiences. Happy Birthday!”

9.     „Niech Twoje urodziny będą jak magiczne drzwi do świata, w którym każde marzenie ma szansę się spełnić. Wszystkiego najlepszego w dniu Twych urodzin!”
„May your birthday be like a magical door to a world where every dream has a chance to come true. Happy birthday to you!”

10.  „Niech Twój urodzinowy dzień będzie jak jasna gwiazda przewodnia na niebie życia, prowadząca Cię do spełnienia Twoich najskrytszych marzeń.”
„May your birthday be like a bright guiding star in the sky of life, leading you to the fulfillment of your fondest dreams.”

No matter how you choose to wish your Polish friend a happy birthday, the most important thing is to show them that you care and that you are thinking of them on their special day. Whether you say it in Polish or in your native language, a heartfelt birthday wish is sure to make them feel loved and appreciated. So go ahead and wish a happy birthday in their native language and make their day a little bit brighter.
Source: PolishObserver.com