Przejdź do treści

Brytyjskich emerytów czeka kontrola kont bankowych. „To o krok za daleko”

26/02/2024 17:36 - AKTUALIZACJA 18/03/2024 13:03

Kontrola kont bankowych emerytów. Emeryci i renciści mogą być narażeni na nowe kontrole kont bankowych, ponieważ rząd zwalcza oszustwa związane ze świadczeniami. Nowe uprawnienia, które są obecnie rozważane, oznaczałyby, że banki przekazywałyby dane klientów do Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), jeśli istniałyby obawy, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów kwalifikowalności do świadczeń. Niektórzy posłowie stwierdzili, że proponowane przepisy torują drogę do szpiegowania i są „o krok za daleko”.
Przeczytaj: Złe wieści z Wielkiej Brytanii. Pół miliona seniorów nie otrzyma podwyżki emerytury

Kontrola kont bankowych emerytów

Obecne przepisy zezwalają DWP na sprawdzenie czyjegoś konta bankowego tylko w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa. Oczekuje się, że wnioskodawcy będą zgłaszać wszelkie zmiany w swojej sytuacji finansowej, takie jak duże płatności gotówkowe, które dyskwalifikowałyby ich do otrzymywania świadczeń.

Eksperci twierdzą, że Universal Credit jest w szczególności miejscem, w którym znaczne nadpłaty spowodowane oszustwami i błędami będą kontrolowane za pomocą nowych przepisów. Ale w ramach tego procesu osoby otrzymujące emeryturę państwową zostaną objęte tym ruchem. Dane DWP sugerują, że około 8 miliardów funtów rocznie jest traconych z powodu oszustw i nadpłat.

Stephen Timms, przewodniczący Komisji Pracy i Emerytur, zakwestionował, dlaczego niektóre płatności z tytułu zabezpieczenia społecznego powinny być objęte przepisami. „Ministrowie powinni korzystać z nowych uprawnień do ingerowania w życie obywateli tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. To, co jest proponowane, to krok za daleko” – powiedział The Telegraph. „W przypadku świadczeń testowanych pod względem środków, takich jak Universal Credit, jasne jest, dlaczego ministrowie chcą takich uprawnień.

Rząd nie przedstawił jednak przekonujących argumentów przemawiających za przyjęciem takich uprawnień w odniesieniu do emerytur państwowych, Personal Independence Payment czy zasiłków na dzieci. W rzeczywistości wydaje się, że nie ma żadnych konkretnych planów wykorzystania tych uprawnień”.
>>> DWP uzyska dostęp do twojego konta bankowego w ramach zwalczania oszustw

Rząd odpierał zarzuty

„Rząd ma szansę naprawić sytuację w miarę postępu prac legislacyjnych w Izbie Lordów, rezygnując z niepotrzebnych części tych planów”. Rząd odpierał zarzuty, twierdząc, że przepisy nie przyniosą uprawnień do inwigilacji, ponieważ nie będzie bezpośredniego dostępu do kont bankowych, które będą udostępniane stronom trzecim.

Komisarz ds. informacji John Edwards napisał do ministrów z „obawami”, dodając, że uprawnienia nie mają „odpowiednich zabezpieczeń”. Powiedział on: „Chociaż zgadzam się, że środek ten jest uzasadnionym celem rządu, biorąc pod uwagę przytoczony poziom oszustw i nadpłat, nie widziałem jeszcze wystarczających dowodów na to, że środek ten jest proporcjonalny”.
Źródło: GBnews.com, PolishObserver.com