Przejdź do treści

Oto ile wynosi zasiłek pogrzebowy w UK i jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać

05/03/2024 16:00
zasiłek pogrzebowy w UK

Śmierć w rodzinie może spowodować problemy finansowe dla pozostających przy życiu krewnych. Jeśli masz niskie dochody i potrzebujesz pomocy w opłaceniu pogrzebu, który organizujesz, możesz otrzymać zasiłek pogrzebowy z funduszu socjalnego. Musisz jednak spełnić konkretne warunki i dopełnić wielu formalności.
Czytaj także: Pomoc finansowa w UK dla osób pogrążonych w żałobie. Oto jak się o nią ubiegać

Zasiłek pogrzebowy w UK – warunki

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, musisz być odpowiedzialny za pogrzeb i:

 • otrzymywać określone świadczenia lub ulgi podatkowe;
 • spełniać zasady dotyczące relacji ze zmarłym;
 • złożyć wniosek w terminie;
 • spełniać zasady dotyczące miejsca pogrzebu.

Świadczenia i ulgi podatkowe

Możesz otrzymać zasiłek pogrzebowy, jeśli ty lub twój partner otrzymujecie którekolwiek z poniższych świadczeń lub ulg podatkowych:

 • Income Support
 • Jobseeker’s Allowance zależny od dochodów
 • Employment and Support Allowance zależny od dochodu
 • Pension Credit
 • Housing Benefit
 • Working Tax Credit, który obejmuje element niepełnosprawności lub znacznej niepełnosprawności
 • Child Tax Credit
 • Universal Credit

Możesz również kwalifikować się, jeśli otrzymujesz wsparcie na spłatę kredytu hipotecznego.

Powiązanie ze zmarłym

Musisz być jedną z następujących osób:

 • partnerem zmarłego w chwili jego śmierci;
 • bliskim krewnym lub bliskim przyjacielem zmarłego;
 • rodzicem dziecka martwo urodzonego po 24 tygodniu ciąży;
 • rodzicem zmarłego dziecka, jeśli miało ono mniej niż 16 lat (lub mniej niż 20 lat i uczyło się w pełnym wymiarze godzin).

Jeśli rodzic jest „nieobecny”, musisz być odpowiedzialny za dziecko, a nieobecny rodzic musi otrzymywać kwalifikujące się świadczenie. Jeśli bliski krewny zmarłego nie otrzymuje jednego z kwalifikujących się świadczeń, może nie być w stanie otrzymać zasiłku pogrzebowego.

Złożenie wniosku w terminie

Wniosek należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od daty pogrzebu. Możesz złożyć wniosek, nawet jeśli czekasz na decyzję w sprawie kwalifikującego się świadczenia.

Miejsce pogrzebu

Aby kwalifikować się do zasiłku:

 • pogrzeb musi zazwyczaj odbyć się w Wielkiej Brytanii;
 • jeśli pogrzeb odbywa się w Irlandii, zmarły musiał zwykle mieszkać w Irlandii Północnej.

Kto nie jest uprawniony

Jako bliski przyjaciel lub krewny nie możesz otrzymać zwrotu kosztów pogrzebu, jeśli:

 • zmarły miał partnera w chwili śmierci;
 • jest rodzic, syn lub córka zmarłego, który nie otrzymał jednego z kwalifikujących się świadczeń lub nie był w separacji ze zmarłym – nie obejmuje to członków rodziny, którzy są:
  • w wieku poniżej 18 lat;
  • studentami studiów dziennych;
  • członkami zakonów;
  • osobami przebywającymi w więzieniu lub w szpitalu (i którym przyznano kwalifikujące się świadczenie bezpośrednio przed pójściem do więzienia lub szpitala);
  • osobami ubiegającym się o azyl wspierany,i przez National Asylum Support Service;
  • osobami przebywającymi w placówce opiekuńczej, których wydatki są pokrywane w całości lub w części przez Health and Social Care Trust;
  • osobom niemieszkającym na stałe w Zjednoczonym Królestwie.
 • istnieje bliski krewny zmarłego, inny niż bliski krewny z jednej z wykluczonych grup wymienionych powyżej, który był w bliższym kontakcie ze zmarłym niż ty lub miał równie bliski kontakt i nie otrzymuje kwalifikującego się świadczenia.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w UK?

Wysokość zasiłku zależy od okoliczności. Zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu może pomóc w opłaceniu:

 • opłaty za pochówek i prawo do pochówku na określonej działce;
 • opłat kremacyjnych, w tym kosztów aktu zgonu;
 • do 1000 GBP na wydatki pogrzebowe związane z opłatami lub przedmiotami, takimi jak opłaty dla przedsiębiorcy pogrzebowego, kwiaty, trumna;
 • podróż w celu zorganizowania pogrzebu lub udania się na pogrzeb;
 • koszty przewiezienia ciała na terenie Wielkiej Brytanii – ale tylko za część podróży, która przekracza 50 mil;
 • uzyskanie skierowania lekarskiego, raportu lub dokumentów wymaganych w związku z utylizacją ciała, czy to poprzez pochówek, kremację czy w inny sposób;
 • koszt dokumentów potrzebnych do wydania pieniędzy, oszczędności i majątku osoby zmarłej.

Jeśli osoba zmarła miała opłacony z góry plan pogrzebowy, otrzymasz pomoc tylko w przypadku przedmiotów nieobjętych planem.

Department for Communities (Departament ds. Społeczności Lokalnych), ustalając wysokość możliwej do uzyskania pomocy, sprawdza również, ile pieniędzy, innych niż osobiste oszczędności, jest dostępnych, aby pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu. Może to obejmować pieniądze z majątku osoby zmarłej i z polis ubezpieczeniowych. Nie obejmuje to pieniędzy z zaległych zasiłków ani datków otrzymanych od organizacji charytatywnych, przyjaciół lub krewnych na pokrycie kosztów pogrzebu.
Czytaj także: Dług spadkowy w UK. W tym przypadku nie musisz spłacać należności zmarłego

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Wniosek należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od pogrzebu. Data otrzymania formularza wniosku w biurze Department for Communities jest datą, od której płatność będzie rozpatrywana, a nie datą pobrania lub otrzymania formularza wniosku. Źródło: nidirect.gov.uk, PolishObserver.com

Tagi: