Przejdź do treści

Życzenia wielkanocne w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na polski 

21/03/2024 14:08 - AKTUALIZACJA 21/03/2024 14:09

Życzenia wielkanocne w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski. Już niedługo Wielkanoc. Wysyłanie w tym czasie życzeń wielkanocnych to ważna i nieodłączna tradycja w naszym kraju. Jest to czas radości, nadziei i wspólnego świętowania z najbliższymi. Wielkanoc jest świętem pełnym symboli, które od wieków towarzyszą nam w tych wyjątkowych dniach. 

W natłoku obowiązków i przygotowań do świąt wielkanocnych możemy nie mieć czasu na osobiste spotkanie i złożenie życzeń. Wtedy świetnym rozwiązaniem może okazać się wysłanie życzeń w formie SMS-a lub świątecznej kartki. By nie powtarzać co roku tych samych życzeń, które znajomi i rodzina znają już na pamięć przedstawiamy Wam nasze propozycje życzeń wielkanocnych w języku angielskim. Prosto, krótko, oryginalnie – każdy znajdzie coś odpowiedniego.
Czytaj również: Ładne życzenia wielkanocne. Oto 30 propozycji życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych

Jak złożyć życzenia na Wielkanoc po angielsku? Można po prostu napisać:

1.     Have a joyful Easter! – Radosnych Świąt Wielkanocnych!

2.     Happy Easter! Wesołych Świąt Wielkanocnych!

3.     Warm Easter wishes from our family to yours! – Ciepłe życzenia Wielkanocne od naszej rodziny dla twojej!

4.     Have a wonderful Easter! Życzę Ci wspaniałych Świąt Wielkanocnych.

Gdybyście jednak woleli dłuższe życzenia to przedstawiamy Wam kilka naszych propozycji:

1.     Warm Easter Wishes from me to you. Let’s celebrate the Joys of life!
Serdeczne życzenia wielkanocne ode mnie dla Ciebie. Świętujmy radość życia!

2.     I hope that Easter days will fill your heart with love, joy and pure happiness.
Mam nadzieję, że wielkanocne dni wypełnią Twoje serce miłością, radością i szczęściem.

3.     Happy Easter! Sending you Easter Blessing and joyful hugs.
Wesołych świąt wielkanocnych! Wysyłam Ci wielkanocne błogosławieństwo oraz radosne uściski.

4.     May you feel the hope of new beginning. Happy Easter!
Życzę, byś poczuł nadzieję na nowy początek. Wesołych świąt wielkanocnych! 

5.     Best wishes for a lovely Easter. May your heart be filled with Love!
Najlepsze życzenia cudownej Wielkanocy. Niech Twoje serce wypełni się Miłością!

6.     I wish you plenty of colorful Easter eggs. Easter is all about Hope and Faith!
Życzę Ci wielu kolorowych pisanek. Wielkanoc to czas Nadziei i Wiary!

7.     Let the Easter eggs
Serve as your reminder that nothing can hinder you
In fulfilling your dreams.
I’m wishing you an extraordinary Easter!

Niech te pisanki służą jako Twoje przypomnienie że nic nie może powstrzymać Cię przed realizacją Twoich marzeń. Życzę Ci niezwykłych świąt wielkanocnych!

8.     The budding trees, the new flowers,
and birds that sweetly sing,
whisper to me that it’s Easter.
Here is wishing a warmth for your soul on Easter and always!
Happy Easter!

Pączkujące drzewa, nowe kwiaty i słodko śpiewające ptaki, szepczą mi że jest Wielkanoc. Oto życzenia ciepła dla Twojej duszy w Wielkanoc i zawsze! Wesołych świąt wielkanocnych!

Osoby wierzące również znajdą coś odpowiedniego. Przedstawiamy kilka propozycji na Życzenia wielkanocne po angielsku wraz z tłumaczeniem mające aspekt religijny:

1.     May the spirit of the Lord fill your home with peace and joy.
Niech Duch Święty wypełni Twój dom pokojem i radością.

2.     Hallelujah, it’s Easter time! May God always bless you and fill your heart with Love.
Alleluja, to wielkanocny czas! Niech Bóg Ci zawsze błogosławi i wypełnia Twe serce miłością.

3.     Jesus is alive! May the angels always protect you. Alleluia, it’s Easter time!
Jezus żyje! Niech anioły zawsze Cię chronią. Alleluja w ten wielkanocny czas!

 1. He is risen! Wishing you a happy Easter full of blessings.
  Pan Zmartwychwstał! Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych pełnych błogosławieństw.
 2. Happy Easter! May this beautiful day be a testimony to God’s love and glory.
  Radosnych Świąt Wielkanocnych! Niech ten piękny dzień będzie świadectwem Bożej miłości i chwały.
 3. May God shower you with blessings, love, and peace this Easter.
  Niech Bóg obdarzy Cię błogosławieństwem, miłością i pokojem w te Święta Wielkanocne.
 4. Have a blessed holiday filled with happiness, love, and faith.
  Błogosławionych świąt wypełnionych szczęściem, miłością i wiarą.
 5. Rejoice in the Lord and in this beautiful holiday. Happy Easter! 
  Raduj się w Panu i w tych pięknych świętach. Wesołych Świąt Wielkanocnych!
 6. Here’s to an Easter spent remembering what the holiday is really about: peace, forgiveness, and the gift of Jesus.
  W tę Wielkanoc pamiętajmy o tym, o co naprawdę chodzi w tych świętach: o pokój, przebaczenie i dar Jezusa.
 7. Praying that you feel Christ’s love throughout this Easter Day and beyond.
  Modlę się, abyś czuł miłość Chrystusa przez cały dzień Wielkanocy i później.
Tagi: