Przejdź do treści

Zasiłki na dziecko w Wielkiej Brytanii – pełna lista i jak je otrzymać

19/02/2024 11:28 - AKTUALIZACJA 19/02/2024 11:28
wszystkie zasiłki na dziecko w UK

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, przysługują Ci w Wielkiej Brytanii różnorodne świadczenia. Przedstawiamy kompleksowe informacje na temat wszystkich zasiłków jakie przysługują rodzinom z dziećmi takich jak m.in. zasiłek na dziecko (Child Benefit), Universal Credit, ulga podatkowa na dziecko, wsparcie dochodu, zasiłek mieszkaniowy oraz Council Tax Reduction. W artykule znajdziesz wiele przydatnych linków i dowiesz się, jak skorzystać z dostępnych świadczeń. Sprawdź, wszystkie zasiłki na dziecko w UK w 2024.
Przeczytaj też: Nawet do 5000 funtów kary za zawracanie na podjeździe sąsiada! Tak stanowi Kodeks Drogowy w UK

Wszystkie zasiłki na dziecko w UK w 2024 – Child Benefit

Jeśli jesteś opiekunem dziecka poniżej 16. roku życia lub poniżej 20. roku życia gdy dziecko uczęszcza jeszcze do szkoły, możesz skorzystać z zasiłku na dziecko. Istnieje możliwość ubiegania się o to świadczenie bez ograniczeń co do liczby dzieci. Jednak tylko jedna osoba może składać wniosek o zasiłek rodzinny na rzecz danego dziecka. W przypadku, gdy dziecko mieszka z więcej niż jednym rodzicem lub opiekunem, konieczne jest podjęcie decyzji , kto będzie pobierał Child Benefit. Warto pamiętać, że wniosek o zasiłek na dziecko można składać jednocześnie z innymi rodzajami świadczeń. Pełen zakres informacji dostępny jest na oficjalnej stronie rządowej TUTAJ

Universal Credit

Universal Credit stanowi formę wsparcia finansowego dla osób bez pracy, niezdolnych do podjęcia zatrudnienia z powodów zdrowotnych. Zasiłek przysługuje też osobom pracującym w niepełnym wymiarze godzin przy niskich dochodach. Wniosek o wypłatę świadczenia Universal Credit złożyć mogą osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • mieszkają na terenie UK,
  • są pełnoletnie (w określonych sytuacjach przewiduje się możliwość uzyskania Universal Credit przez osoby mające 16 lub 17 lat),
  • nie osiągnęły wieku emerytalnego,
  • mają mniej niż £16,000 oszczędności.
wszystkie zasiłki na dziecko w UK

Warto zaznaczyć, że Universal Credit zastępuje sześć uprzednich świadczeń, takich jak Child Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA), Income-related Employment and Support Allowance (ESA) oraz Working Tax Credit.
Istotną informacją dla osób pobierających już jedno lub więcej z powyższych świadczeń, jest to, kiedy i w jaki sposób przejść ze starego systemu na nowe świadczenie Universal Credit. Zmiana jest konieczna w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli wystąpi zmiana sytuacji życiowej, która wymaga zgłoszenia (np. zmiana zatrudnienia, zmiana adresu, etc.). Po drugie, jeśli otrzymasz list tzw Migration Notice o obowiązku przejścia na Universal Credit.

Child Tax Credit – Ulga podatkowa na dziecko

stnieją dwie ulgi podatkowe: Child Tax Credit i Working Tax Credit. Obie są oparte na dochodach i obliczane w ramach jednej kalkulacji. Jeśli mieszkasz z partnerem, musisz ubiegać się o zasiłek wspólnie, a pod uwagę brane są dochody obojga. Możesz kwalifikować się tylko do Child Tax Credit, tylko do Working Tax Credit, lub do obu świadczeń jednocześnie. Aby otrzymać którykolwiek z tych dwóch zasiłków należy wypełnić ten sam formularz.  Oznacza to, że możesz dodać Working Tax Credit do istniejącego wniosku o Child Tax Credit i odwrotnie.

Wsparcie dochodu – Income Support

Income Support jest zasiłkiem przeznaczonym dla osób, które nie są zatrudnione i nie są w stanie podjąć pracy ze względu na swoją aktualną sytuację życiową. To świadczenie przysługuje również tym, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do maksymalnie 16 godzin). Osoby ubiegające się o Income Support, zwłaszcza rodzice i opiekunowie, muszą spełnić szereg warunków, między innymi:
– być samotnym rodzicem z dzieckiem poniżej 5. roku życia,
– sprawować opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym
– być samotnym opiekunem zastępczym
– tymczasowo samodzielnie opiekować się dzieckiem
– przebywać na urlopie rodzicielskim lub ojcowskim
– otrzymywać ustawowy zasiłek chorobowy.
O zasiłek Income Support mogą ubiegać się też kobiety w ciąży i kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 15 tygodni.

Housing Benefit – Zasiłek mieszkaniowy

Housing Benefit jest jednym z zasiłków, które zastępowane są obecnie przez Universal Credit. Nowe wnioski o przyznanie zasiłku mieszkaniowego w starej formie składać mogą jedynie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub mieszkają w lokalu tymczasowym. W pozostałych przypadkach o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów mieszkania należy starać się w ramach Universal Credit. O zasiłek mieszkaniowy nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają oszczędności przekraczające £16,000, zamieszkują w domu bliskiego krewnego, spłacają kredyt hipoteczny na zakup własnego domu, pobierają Universal Credit lub mieszkają z partnerem, który już pobiera Housing Benefit.

Council Tax Reduction – Ulga podatkowa

W Wielkiej Brytanii władze lokalne posiadają program pomocy osobom o niskich dochodach w opłacaniu podatku lokalnego, zwykle nazywany Council Tax Reduction lub Council Tax Support. Ulga w podatku lokalnym jest wypłacana przez władze lokalne, więc należy skontaktować się z nimi w celu uzyskania formularza wniosku. Kwota, jaką otrzymasz, będzie zależeć od Twojej sytuacji osobistej i od wysokości płaconego podatku lokalnego. Przyznanie ulgi w podatku lokalnym nie będzie miało wpływu na inne pobierane świadczenia. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
źródło: workingfamilies.org.uk, PolishObserver.com

Tagi: