Przejdź do treści

O Nas

Informacje o Polish Observer

Polish Observerpolishobserver.com – profesjonalny serwis internetowy, należący do grupy polskiobserwator.de  – lidera wśród polskich dzienników internetowych wydawanych za granicą, wydawanego przez grupę medialną New European Media LTD, mającą swoją siedzibę w Londynie Suite C4-6 Canfield Place London NW6 3BT NIP: GB159109891, założoną w 2000 roku i specjalizująca się w wydawaniu gazet dla imigrantów za całego świata, żyjących w UE.

Misją Polish Observer jest dostarczanie aktualnych informacji skierowanych do Polaków zamieszkałych w krajach anglojęzycznych, w szczególności w Wielkiej Brytanii i USA, aktualności z życia Polonii, poradników oraz innych wiadomości dla Polaków na świecie. Naszym zadaniem jest również promowanie Polski, poprzez publikowanie istotnych wiadomości zarówno dla Polaków za granicą, jak i cudzoziemców. Kluczowe wiadomości są publikowane również w języku angielskim dla Polonii anglojęzycznej.

Polish Observer jest jednym z serwisów informacyjnych dla Polaków za granicą, obecnych w kilku krajach europejskich:

NIEMCY – WIELKA BRYTANIA – HOLANDIAWŁOCHY

Fact Checking

Polishobserver.com jest zobowiązany do zachowania najwyższych standardów dokładności, weryfikowania faktów i źródeł (które zazwyczaj są cytowane), korzystania z wielu źródeł, chyba że jest to niemożliwe, jasnego i wyraźnego rozróżniania źródeł pierwotnych i wtórnych. Wszelkie informacje przekazywane przez anonimowych informatorów są wykorzystywane do tworzenia artykułów tylko wtedy, gdy ich treść została zweryfikowana.

Korekta

Redakcja serwisu Polishobserver.com zobowiązuje się do jak najszybszego korygowania ewentualnych błędów lub nieścisłości w swoich artykułach. Prośby o korektę można przesyłać na adres [email protected].

Deontologia Zawodowa

Dziennikarze i współpracownicy portalu Polishobserver.com przestrzegają zasad deontologii i etyki zawodowej, takich jak: podstawowy obowiązek przekazywania prawdy, publikowanie wyłącznie prawdziwych informacji, uprzednio zweryfikowanych z wiarygodnych źródeł, unikanie przedstawiania opinii jako faktów, przedstawiania faktów w sposób dokładny i obiektywny, przedstawiania informacji w sposób bezstronny, przedstawianie punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron, zachowywania tajemnicy zawodowej dotyczącej źródeł i korygowania ewentualnych błędów.

Kontakt

Kontakt z Redakcją serwisu Polishobserver.com: [email protected]

Kontakt z Wydawcą:
New European Media Ltd.
Suite C 4-6 – Canfield Place
London NW6 3BT | United Kingdom
[email protected]