Przejdź do treści

Wilki coraz częściej są agresywne, atakują zwierzęta gospodarcze

21/09/2023 09:00 - AKTUALIZACJA 18/03/2024 13:03

Wilki atakują zwierzęta gospodarcze: skargi rolników na zwierzęta są coraz częstsze. W ostatnim czasie odnotowano duży wzrost liczebności populacji. W związku z tym Unia Europejska rozważa usunięcie wilków z listy zagrożonych gatunków.
>> Radioaktywne dziki: dzięki najnowszym badaniom znamy ich przyczynę

Wilki atakują zwierzęta gospodarcze

Unia Europejska rozważa zmianę statusu ochrony wilków na kontynencie po tym, jak nastąpił gwałtowny wzrost liczby drapieżników. Wilki atakują zwierzęta gospodarcze, co wywołało protesty rolników.

„Koncentracja stad wilków w niektórych regionach Europy stała się prawdziwym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie także dla ludzi” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. „Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań tam, gdzie jest to konieczne.’’

Wilki są gatunkiem chronionym na mocy przepisów o ochronie przyrody.Rrolnicy skarżą się, że ich liczba wzrosła tak bardzo, że nie jest już to konieczne. Skarg na wilki jest coraz więcej, a niektóre organizacje rolnicze domagają się prawa do ich odstrzału. Ekolodzy proponują, żeby nie wprowadzać przepisów umożliwiających odstrzał wilków. Zamiast tego rolnicy mogą podjąć środki zapobiegawcze w postaci ogrodzeń elektrycznych.

„Powrót wilka do regionów Unii Europejskiej, w których był on nieobecny przez długi czas, coraz częściej prowadzi do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i myśliwskimi, a  zwłaszcza tam, gdzie środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie nie są powszechnie stosowane” – powiedziała Komisja.

Wzrost liczebności populacji

W ostatnim czasie odnotowano duży wzrost liczebności populacji. Stowarzyszenie rolników Copa-Cogeca oszacowało, że liczba wilków wzrosła z nieco ponad 12 000 w 2013 r. do nawet 18 000 w ubiegłym roku. Warto zaznaczyć, że w niektórych obszarach Europy populacja wilka euroazjatyckiego (Canis lupus lupus) w połowie XX wieku była tak mała, że gatunek praktycznie zniknął.
>> Odkryto niespotykany nigdy dotąd w Niemczech gatunek pszczoły

Unia Europejska wykorzysta dane otrzymane od organizacji rolniczych oraz krajowych departamentów środowiska, aby przedstawić propozycje zmian. Poznamy je prawdopodobnie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

„Na podstawie zebranych danych Komisja Europejska podejmie decyzję w sprawie wniosku dotyczącego zmiany, w stosownych przypadkach, statusu ochrony wilka w Unii Europejskiej’’ – czytamy w komunikacie wystosowanym przez Komisję.

Źródło: theguardian.com, PolishObserver.com